Mağdurlar İçin Doktor Poliçesi Sorgulama

Doktor Tescil Numarası bilgisi, ilgili doktorun onaylamış olduğu sağlık raporu ve reçeteden alınabilecektir.

Hasar İhbar Tarihi alanına zararın gerçekleştiği tarih değil,zararı öğrendikten sonra zarar görenin doğrudan doğruya sigorta şirketine başvurduğu tarih bilgisi girilecektir.