• 1 Eksper Atama Bilgileri
  • 2 Poliçe ve Hasar Bilgileri
  • 3 Hasar Detay Bilgileri
  • 4 Ekspertiz Araç Poliçe Bilg.
  • 5 Ekspertiz Araç Bilgileri
  • 6 Ekspertiz Yeri Bilgileri
  • 7 Atayan İletişim Bilgileri
  • 8 Eksper Atama

Eksper Atama Bilgileri

Eksper Atama Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ:


1) Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) Motorlu Araç Sigortalarından (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası) kaynaklanan taleplerle ilgili olarak sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişilerin hasar bildiriminde bulunabilmesi, eksper atama hakkını kullanması ve atama sürecinin takip edilmesi amacıyla tesis edilmiştir.


2) Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesi gereğince, sigorta eksperi sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilebilmektedir. Bu kapsamda, EKSİST'den eksper atama talebi olan sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişiler faydalanabilecektir. Bu konuda düzenlenmiş özel bir vekalet akdi olmaksızın anılan kişiler adına eksper tayin edilemez.


3) Sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi olarak Eksper Atama ve Takip Sistemine ilişkin şartlara ve kurallara uymayı ve eksper atama hakkından faydalanmak için vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Bu bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde doğacak sorumluluk tarafıma aittir. Böyle bir durumda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi kabul ediyorum.